indochinaexplorer
Language Thailand Language English
Tel. 0-2814-9585      
0-2814-9586
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
เราเป็นบริษัทผู้นำ ธุรกิจท่องเที่ยว
ในแถบเอเชีย และอินโดจีน
Yahoo Indochinaexplorer indochina_thailand
Skype Indochinaexplorer indochina_thailand
MSN Indochinaexplorer indochinaexplorer@
hotmail.com
QQ Indochinaexplorer @indochina
Line Indochinaexplorer indochina_thailand
linkedin Indochinaexplorer indochina_thailand
Service Categories
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา เขมร
เสียมเรียบ นครวัด นครธม
ปอยเปต พนมเปญ พระตะบอง
บันทายสรี โฮจิมินห์ หมีถ่อ
ด่านช่องผักกาด พระตะบอง
ปิรามิดเกาะแกร์ บึงมาลา
นครวัด โตนเลสาป 2 วัน
โตนเลสาป นครวัด ประสาทตาพรหม
กาะกง พนมเปญ หาดสีหนุวิลล์
เจาะลึกกัมพูชา เสียมเรียบ
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์ลาว
ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง
สะบายดีหลวงพระบาง
มนต์เสน่ห์เมืองลาวใต้ ปากเซ
ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง วัดพู ปากซอง
เวียงจันทน์ วังเวียง
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
พุกาม มัณฑเลย์ ย่างกุ้ง
พระธาตุอินแขวน ย่างกุ้ง
เจดีชเวดากอง สิเรียม หงสาวดี
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ฮาลองเบย์
เว้ ดานัง ฮอยอัน
ประสาทจามหมี่เซิน เว้ โฮยอัน
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
ซาปา ฮานอย
เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์จีน
เชียงของ สิบสองปันนา
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
ซีอาน วัดเส้าหลิน
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาปซีหู
กุ้ยหลิน กว่างเจา
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ไต้หวัน ไทเป หอเจียงไชค
มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง ฮ่องกง เซินเจิ้น
นมัสการพระยูไล
อุทยานมรดกโลกจิ่วไจ้โกว
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย
เก็นติ้ง ไฮแลนด์ แอร์เอเชีย
เก็นติ้ง ปีนัง ปุตราจายา
กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝด Twin Tower
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
ช้อปปิ้งสิงคโปร์ 3 วัน เพลินคาสิโน
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน
ไนท์ซาฟารี เจ้าแม่กวนอิม ออร์ชาร์ด
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย
เที่ยวบาหลี เดนพาซาร์ 4 วัน
ทัวร์ภูเขาไฟ นมัสการเทพฮินดู
บุโรพุทโธ จาการ์ต้า บาหลี
จาร์กาต้าร์ บุโรพุทโธ บันดุง
ยอร์คจาการ์ต้า พราห์มบานัน
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  เที่ยวภายในประเทศ
ปาย แม่ฮ่องสอน ห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่ เชียงราย
ดอยแม่สลอง ดอยตุง อ่างขาง
เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ
ดำน้ำดูประการัง เกาะรัง
ทะเลตรัง อันดามัน ลังกาวี
เกาะช้าง ดำน้ำชมประการัง
ดำน้ำหาดบ้านกรูด เกาะทะลุ
วังน้ำเขียว ปากช่อง เขาใหญ่
น่าน แพร่ ดอยเสมอดาว
ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  เที่ยวต่างประเทศ
  Indochinaexplorer  สัมมนา ดูงาน เป็นหมู่คณะ
Indochinaexplorer  จัดแพ็คเกจทัวร์เฉพาะกลุ่ม
Traveller's Tool Tip
- จองที่พัก โรงแรม
- จองโรงแรม นครวัด เสียมเรียบ
- จองรถ เช่ารถตู้ รถทัวร์
- ข้อมูลท่องเที่ยวจาก ททท
- ข้อมูลท่องเที่ยวกัมพูชา
- ข้อมูลประเทศพม่า
- ท่องเที่ยวเวียดนาม
- เมืองสำคัญจีน
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
- สภาพอากาศ
 
ตำนานอินโดจีน : ตอน 5
พุทธศาสนา เผยแผ่ในสุวรรณภูมิ
        ดินแดนอินโดจีน เมื่อครั้งพรุพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ ได้เสด็จปรินิพพานแล้ว 300 ปี คือระหว่าง พ.ศ. 200 – 300 นั้น ได้มีการส่งพระโสณะกับพระอุตรเถระ เป็นสังฆทูตทางศาสนาเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียเข้ามายังประเทศที่อยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย โดยอาศัยเรือสินค้าของพ่อค้าชาวอินเดียที่เดินทางค้าขายนั้นเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรก ภารกิจหลักก็คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่แหลมมลายู (อาณาจักรศรีวิชัย) สุวรรณภูมิ (อาณาจักรทวาราวดี) และอินโดจีน (อาณาจักรขอม) ด้วยเหตุที่มีพุทธธรรมเข้าไปเป็นหลักของบ้านเมืองแทนความเชื่อดั้งเดิม จึงทำให้อิทธิพลของการเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนานั้นได้มีความมั่นคงขึ้น ถึงกับมีการสถาปนาพระพุทธศาสนาขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะดินแดนสุวรรณภูมินั้น ได้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งมีพระปฐมเจดีย์ พระประโฆณเจดีย์ จุลประโฑณเจดีย์ เป็นต้น แล้วยังแพร่ขยายไปสร้างในบริเวณเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

legends of indochina

       อิทธิพลการนับถือศาสนาในชุมชนต่างๆนั้น จึงมีทั้งชุมชนที่ยอมรับนับถือศาสนาฮินดู พราหมณ์และศาสนาพุทธ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนไปนับถือพุทธบ้าง ศาสนาฮินดูบ้าง โดยนิยมตามแต่ผู้นำหรือหัวหน้าชุมชนจะยอมรับความเชื่อจากนักบวช ที่นำศาสนาเข้ามาเผยแผ่ ทำให้ชุมชนแต่ละแห่งมีความเชื่อและนับถือศาสนาต่างๆผสมปะปนกันไปทำให้มีการ สร้างเทวสถานของศาสนาฮินดู – พราหมณ์ สร้างพุทธสถาน และเจดีย์ ของพระพุทธศาสนา อยู่ผสมกลมกลืนไปในพื้นที่ต่างๆ จนเกิดการประนีประนอมยอมให้หลักพระพุทธศาสนากับพิธีกรรมของพราหมณ์ได้ใช้ ร่วมกันมาช้านาน แม้กระทั่งศิลปกรรมก็มีการนำเอารูปแบบของศิวลึงค์หรือเทวสถานในศาสนา ฮินดู-พราหมณ์นั้นมาตั้งบนฐานเจดีย์ของพุทธศาสนา เป็นองค์พระปรางค์ขนาดใหญ่ในสมัยสุวรรณภูมิ และสมัยอยุธยา

       สำหรับการเดินทางค้าขายระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียโบราณกับชุมชนที่อยู่บริเวณเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้นั้น น่าจะมีเหตุมาจากการเกิดวิกฤตทางการเมืองในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณ เอเชียกลาง ที่ทำให้พ่อค้าชาวอินเดียโบราณนั้นมีความต้องการที่จะหาแร่ทองคำให้มากขึ้น กล่าวคือเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 4-5 อินเดียได้ถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมกับภาคกลางของทวีปเอเชีย จึงทำให้ไม่สามารถหาซื้อทองคำจากแคว้นไซบีเรียต่อไปได้อีก

       ด้วยเหตุนี้ในพุทธศตวรรษที่ 6-7 อินเดียจึงหันไปหาซื้อทองคำจากอาณาจักรโรมัน จนทำให้เศรษฐกิจของโรมันเกิดการกระทบกระเทือนไปด้วย จนจักรพรรดิโรมันนั้นได้มีคำสั่งให้ระงับไม่ให้ทองคำออกนอกอาณาจักร อันเป็นเหตุที่ทำให้อินเดียจึงมุ่งมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ทองคำ มีชื่อเรียกบริเวณแทบนี้ว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ เพราะพื้นที่นี้ได้มีการพบบ่อแร่ทองคำจำนวนมาก จนมีชื่อเรียกว่า เป็นแหลมที่มีทองคำมากมาย อยู่ในคาบมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนบริเวณอินโดจีนนั้นเอง

       ประการสำคัญที่เป็นปัยจัยในการเดินทางก็คือ การพัฒนาการเดินเรือในมหาสมุทรนั้น ทั้งอินเดียและจีนซึ่งต่างก็มีการเดินทางติดต่อค้าขายทางทะเลแล้ว ยังได้มีพัฒนาการต่อเรือสินค้าขึ้นเองด้วย ดังนั้นการติดต่อขึ้นเองด้วย ดังนั้นการติดต่อค้าขายกับชุมชนเมืองในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีเรือสินค้าของพ่อค้าอินเดีย และเรือสำเภาของพ่อค้าชาวจีนมาจอดถ่ายสินค้าแล้ว ยังมีการเดินสินค้าของพ่อค้าจากประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเอเชียอีกด้วย โดยมีพ่อค้าชาวญี่ปุ่น พ่อค้าชาวอินโดนีเซียและพ่อค้าชาวมลายู นำเรือสินค้าเดินทางติดต่อค้าขายด้วย ทำให้บริเวณคาบมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ นั้นเกิดเส้นทางของเรือเดินทะเลที่สามารถเข้ามาติดต่อค้าขายและพัฒนาจนเป็น เศรษฐกิจหลักของพื้นที่อินโดจีนโบราณขึ้นต่อมา

       เส้นทางการเดินทางมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิของพ่อค้าชาวอินเดียหรืออารยธรรมจาก อินเดียใต้นั้น มีเส้นทางโบราณของการใช้เรือเดินทะเลกล่าวคือเรือนั้นจะมาขึ้นบกที่ท่าเรือ ตักโกลาแล้วจึงขนถ่ายสัมภาระเดินทางบกเข้าสู่เส้นทางไปยังเมืองต่างๆที่อยู่ ในดินแดนสุวรรณภูมิและอินโดจีน

legends of indochina

       เมืองโบราณที่ถือว่าเป็นเมืองค้าขายของชาวอินเดีย ที่ต่างพากันเดินทางมาตั้งหลักแหล่งและนำวิทยาการที่เป็นอารยธรรมอินเดีย โบราณเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิครั้งแรกนั้น น่าจะเป็นเมืองตามพรลิงค์ หรือตมพลิงคม (ปัจจุปัน คือ เมืองนครศรีธรรมราช) และเมืองไชยา เนื่องจากเป็นชื่อที่เชื่อว่าชาวอินเดียนั่นแหลี่ตั้งชื่อไว้

       ดังนั้นทั้งอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรตามพรลิงค์ จึงเป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาที่เดินทางมากับการค้าของชาวอินเดียโบราณ ซึ่งพุทธศาสนานั้นได้มีการเผยแผ่จนแพร่หลายในสุวรรณภูมิเช่นเดียวกัน
«Back Next»
เล่าขานตำนานอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 1 บทนำ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 2 ชนกลุ่มน้อยในอินโดจีน (1)
ตำนานอินโดจีน : ตอน 3 ชนกลุ่มน้อยในอินโดจีน (2)
ตำนานอินโดจีน : ตอน 4 อินโดจีน มาจากอินเดียโบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 5 พุทธศาสนา เผยแผ่ในสุวรรณภูมิ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 6 ศวีวิชัย เป็นอาณาจักรที่ครองแหลมมลายู
ตำนานอินโดจีน : ตอน 7 เส้นทางการค้าของชาวอินเดียโบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 8 เมืองท่าโบราณ เปิดโลกตะวันตก-ตะวันออก
ตำนานอินโดจีน : ตอน 9 สินค้าศิลปะโรมัน เข้าเมืองตักสิลาก่อน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 10 ดินแดนสุวรรณภูมิ แห่งนี้มีแหล่งทองคำ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 11 ตักโกลา เมืองท่าค้ากระวานชายทะเล
ตำนานอินโดจีน : ตอน 12 เมืองท่าที่มีความสำคัญแต่โบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 13 เมืองปะลันตาที่อยู่แม่น้ำปะเหลียน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 14 ตามรอยนาคาในทะเลอันดามัน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 15 ร่องรอยพระพุทธบาทในอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 16 สุวรรณภูมิ-อินโดจีน มีวัฒนธรรมแขกเหมือนกัน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 17 เหตุการณ์เมืองเขมร พึ่งไทยก่อนครองเมือง
ตำนานอินโดจีน : ตอน 18 เหตุการณ์มืองญวน พึ่งไทยก่อนตั้งราชวงค์
ตำนานอินโดจีน : ตอน 19 เหตุการณ์ชนชาติพม่า เป็นใหญ่ในดินแดนมอญ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 20 เส้นทางพม่าตีไทยหวังครองอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 21 สืบหาร่องรอยมนุษย์ที่อยู่ในอิโนจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 22 ตามหาพวกกรอมหรือขอมของอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 23 ตามหาเมืองสุวรรณโคมคำของขอม
ตำนานอินโดจีน : ตอน 24 ตามความเชื่อเรื่องพญานาคในแม่น้ำโขง
ตำนานอินโดจีน : ตอน 25 การกู้เมือง จากขอมดำที่ครองอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 26 ตามหาอินทปัฏ นครของกรอมหรือขอม
ตำนานอินโดจีน : ตอน 27 ราชาแห่งภูเขา ของฟูนันในอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 28 พวกกรอมหรือขอมนั้นเป็นชนเผ่าใดกันแน่
ตำนานอินโดจีน : ตอน 29 คนไทยสร้างเมืองโยนกนาคนครก่อนสุโขทัย
ตำนานอินโดจีน : ตอน 30 บทสรุป
 
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
Home About Us Hot Shot เรือสำราญ Photo Gallery Program Tour Webboard Entertain Contact Site Map ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4521
           Copyright 2005 Indochina Explorer (Thailand) Co., Ltd. Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586   E-Mail : indochinaexplorer@hotmail.com    Powered by EiEi Co., Ltd.