indochinaexplorer
Language Thailand Language English
Tel. 0-2814-9585      
0-2814-9586
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
เราเป็นบริษัทผู้นำ ธุรกิจท่องเที่ยว
ในแถบเอเชีย และอินโดจีน
Yahoo Indochinaexplorer indochina_thailand
Skype Indochinaexplorer indochina_thailand
MSN Indochinaexplorer indochinaexplorer@
hotmail.com
QQ Indochinaexplorer @indochina
Line Indochinaexplorer indochina_thailand
linkedin Indochinaexplorer indochina_thailand
Service Categories
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา เขมร
เสียมเรียบ นครวัด นครธม
ปอยเปต พนมเปญ พระตะบอง
บันทายสรี โฮจิมินห์ หมีถ่อ
ด่านช่องผักกาด พระตะบอง
ปิรามิดเกาะแกร์ บึงมาลา
นครวัด โตนเลสาป 2 วัน
โตนเลสาป นครวัด ประสาทตาพรหม
กาะกง พนมเปญ หาดสีหนุวิลล์
เจาะลึกกัมพูชา เสียมเรียบ
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์ลาว
ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง
สะบายดีหลวงพระบาง
มนต์เสน่ห์เมืองลาวใต้ ปากเซ
ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง วัดพู ปากซอง
เวียงจันทน์ วังเวียง
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
พุกาม มัณฑเลย์ ย่างกุ้ง
พระธาตุอินแขวน ย่างกุ้ง
เจดีชเวดากอง สิเรียม หงสาวดี
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ฮาลองเบย์
เว้ ดานัง ฮอยอัน
ประสาทจามหมี่เซิน เว้ โฮยอัน
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
ซาปา ฮานอย
เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์จีน
เชียงของ สิบสองปันนา
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
ซีอาน วัดเส้าหลิน
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาปซีหู
กุ้ยหลิน กว่างเจา
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ไต้หวัน ไทเป หอเจียงไชค
มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง ฮ่องกง เซินเจิ้น
นมัสการพระยูไล
อุทยานมรดกโลกจิ่วไจ้โกว
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย
เก็นติ้ง ไฮแลนด์ แอร์เอเชีย
เก็นติ้ง ปีนัง ปุตราจายา
กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝด Twin Tower
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
ช้อปปิ้งสิงคโปร์ 3 วัน เพลินคาสิโน
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน
ไนท์ซาฟารี เจ้าแม่กวนอิม ออร์ชาร์ด
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย
เที่ยวบาหลี เดนพาซาร์ 4 วัน
ทัวร์ภูเขาไฟ นมัสการเทพฮินดู
บุโรพุทโธ จาการ์ต้า บาหลี
จาร์กาต้าร์ บุโรพุทโธ บันดุง
ยอร์คจาการ์ต้า พราห์มบานัน
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  เที่ยวภายในประเทศ
ปาย แม่ฮ่องสอน ห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่ เชียงราย
ดอยแม่สลอง ดอยตุง อ่างขาง
เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ
ดำน้ำดูประการัง เกาะรัง
ทะเลตรัง อันดามัน ลังกาวี
เกาะช้าง ดำน้ำชมประการัง
ดำน้ำหาดบ้านกรูด เกาะทะลุ
วังน้ำเขียว ปากช่อง เขาใหญ่
น่าน แพร่ ดอยเสมอดาว
ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  เที่ยวต่างประเทศ
  Indochinaexplorer  สัมมนา ดูงาน เป็นหมู่คณะ
Indochinaexplorer  จัดแพ็คเกจทัวร์เฉพาะกลุ่ม
Traveller's Tool Tip
- จองที่พัก โรงแรม
- จองโรงแรม นครวัด เสียมเรียบ
- จองรถ เช่ารถตู้ รถทัวร์
- ข้อมูลท่องเที่ยวจาก ททท
- ข้อมูลท่องเที่ยวกัมพูชา
- ข้อมูลประเทศพม่า
- ท่องเที่ยวเวียดนาม
- เมืองสำคัญจีน
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
- สภาพอากาศ
 
ตำนานอินโดจีน : ตอน 7
เส้นทางการค้าของชาวอินเดียโบราณ
        เรื่องราวของพ่อค้าชาวอินเดียที่เดินทางไปค้าขายติดต่อกับดินแดน และราษฏรที่อยู่ต่างถิ่นนั้น ได้มีการค้นหาร่องรอยของเส้นทางเดินเรือที่ออกไปทางตะวันตกและตะวันออก ซึ่งมีการเดินทางมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลมาจนถึงสมัยราชวงศ์โมริยะ เมื่อ 600-400 ปีก่อนคริสต์ศักราช

legends of indochina

       รูปแบบของวัฒนธรรมอินเดียในระยะแรกนั้น น่าจะยังคงเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบตามริมแม่น้ำสายหลักของ ประเทศ ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา โดยการตั้งหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่กระจัดกระจายตามริมฝั่งแม่น้ำเหล่านี้ โดยมีการสร้างคันดินและคูน้ำล้อมรอบเมืองเพื่อป้องกันน้ำท่วม ชุมชนที่มีถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาตอนบนนั้นต่อมาได้ นับถือศาสนาพราหมณ์ มีการเรียนพรัเวทเป็นหลัก

       ส่วนชุมชนที่อยู่ตอนล่างของแม่น้ำนั้นได้นับถือพระพุทธศาสนา และผู้คนเหล่านั้นได้รู้จักนำเหล็กมาผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ ดำรงชีวิตโดยการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ เป็นสังคมของเกษตรกรรม จับสัตว์น้ำและหาของป่าเป็นอาหาร ดังนั้นชุมชนตามแบบอินเดียโบราณที่อยู่ในบริเวณนี้ จึงถือว่าเป็นชุมชนของมนุษย์ที่มีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคซึ่งยังไม่มีการเดินทางไปค้าขายตามชุมชนอื่นๆ ไม่มีตัวหนังสือใช้ แม้จะรู้จักการสร้างบ้านเรือนด้วยไม้ก็ตาม ก็ยังไม่รู้จักที่จะวางรูปแบบของเมืองไม่มีการใช้อิฐและหินสำหรับก่อสร้าง ไม่มีการใช้เงินตราเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า

       ในช่วงต้นพุทธศตวรรษ์ที่ 3-5 ชุมชนที่อยู่ตามริมแม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนาจึงรู้ตักที่จะพัฒนาการจัดระเบียบของสังคมเมืองขึ้น โดยการปกครองของกษัตริย์ราชวงศ์โมริยะ และสืบต่อจนถึงราชวงศ์ศุงคะ ทำให้มีการสร้างกำแพงเมืองป้องกันการรุกรานจากข้าศึก มีการจัดระบบสาธารณสุขในชุมชนเมือง มีตัวอักษรพราหมณีและขโรษฐีสำหรับใช้เขียนข้อความ มีการจัดระบบการค้าขายโดยใช้เหรียญกษาปณ์มาใช้เป็นสื่อกลางการค้าขาย โดยเฉพาะการติดต่อค้าขายกับประเทศที่อยู๋ห่างไกลทั้งด้านทิศตะวันตกและตะวันออก

       พุทธศตวรรษที่ 3 นั้น พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะ ได้ส่งคณะสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ บริเวณที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแหลมอินโดจีนนั้นได้ให้ พระโสณะเถระและพระอุตรเถระ เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิตามที่กล่าวมาแล้ว

legends of indochina

       ในการติดต่อค้าขายครั้งนั้น กษัตริย์ราชวงศ์โมริยะ ได้สนับสนุนให้พ่อค้าชาวอินเดียเดินทางออกไปทำหารค้าขายตามเมืองในดินแดน ต่างๆเพื่อนำรายได้ไปบำรุงประเทศ หลักฐานที่สำรวจพบนั้น คือ ลูกปัดที่ทำด้วยหินอาเกต หินคาร์เนเลี่ยน และลูกปัดแก้ว ที่เป็นสินค้าส่งขาย

       พุทธศตวรรษที่ 5-9 กษัตริย์ราชวงศ์กุษาณะ ได้ขึ้นปกครองอินเดียเหนือ และกษัตริย์ราชวงศ์ศาตวาหนะ ปกครองแคว้นอานธระ ส่วนพวกศกะหรือซิเถียนนั้นปกครองอินเดียภาคตะวันตก สมัยนั้นพ่อค้าชาวอินเดียได้เดินทางออกไปทำการค้าขายติดต่อกับอาณาจักรโรมัน ซึ่งได้ค้นพบโบราณวัตถุแบบโรมันอยู่ที่เมืองท่าโบราณหลายแห่ง เช่น เมืองท่าโบราณด้านตะวันตกที่เมืองเนวาษะ เมืองจันทราวัลลี เมืองพรหมบุรี เมืองโกณฑปุระ และเมืองท่าฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ ที่เมืองอริกเมฑุ (โปดูแก) เมืองกาเวริปัฏฏินัม (กมรา) เป็นต้น

       นอกจากชาวอินเดียจะเดินทางค้าขายตามเมืองท่าโบราณต่างๆแล้ว ยังมีการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันขึ้นในเมืองท่าโบราณของอินเดียด้วย และจากเมืองท่าโบราณดังกล่าวนั้นชาวอินเดียได้เดินทางมาค้าขายกับประเทศทางอ เชียตะวันออกเฉียงใต้ คือดินแดนสุวรรณภูมิ หรือดินแดนอินโดจีนด้วย

       สินค้าที่ชาวอินเดียนำเข้ามาค้าขายในครั้งนั้นจึงมีทั้งสินค้าของอินเดีย และมีทั้งสินค้าของโรมัน ส่วนสินค้าที่เรียนแบบโรมันก็มีการทำมาค้าขายด้วย ในเมืองท่าโบราณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้สำรวจพบว่ามีโบราณวัตถุแบบ อินเดียและแบบโรมัน และแบบอินโด-โรมันอยู่ เช่นที่ ควนลูกปัด ที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีลูกปัดแบบต่างๆจำนวนมาก
«Back Next»
เล่าขานตำนานอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 1 บทนำ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 2 ชนกลุ่มน้อยในอินโดจีน (1)
ตำนานอินโดจีน : ตอน 3 ชนกลุ่มน้อยในอินโดจีน (2)
ตำนานอินโดจีน : ตอน 4 อินโดจีน มาจากอินเดียโบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 5 พุทธศาสนา เผยแผ่ในสุวรรณภูมิ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 6 ศวีวิชัย เป็นอาณาจักรที่ครองแหลมมลายู
ตำนานอินโดจีน : ตอน 7 เส้นทางการค้าของชาวอินเดียโบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 8 เมืองท่าโบราณ เปิดโลกตะวันตก-ตะวันออก
ตำนานอินโดจีน : ตอน 9 สินค้าศิลปะโรมัน เข้าเมืองตักสิลาก่อน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 10 ดินแดนสุวรรณภูมิ แห่งนี้มีแหล่งทองคำ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 11 ตักโกลา เมืองท่าค้ากระวานชายทะเล
ตำนานอินโดจีน : ตอน 12 เมืองท่าที่มีความสำคัญแต่โบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 13 เมืองปะลันตาที่อยู่แม่น้ำปะเหลียน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 14 ตามรอยนาคาในทะเลอันดามัน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 15 ร่องรอยพระพุทธบาทในอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 16 สุวรรณภูมิ-อินโดจีน มีวัฒนธรรมแขกเหมือนกัน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 17 เหตุการณ์เมืองเขมร พึ่งไทยก่อนครองเมือง
ตำนานอินโดจีน : ตอน 18 เหตุการณ์มืองญวน พึ่งไทยก่อนตั้งราชวงค์
ตำนานอินโดจีน : ตอน 19 เหตุการณ์ชนชาติพม่า เป็นใหญ่ในดินแดนมอญ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 20 เส้นทางพม่าตีไทยหวังครองอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 21 สืบหาร่องรอยมนุษย์ที่อยู่ในอิโนจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 22 ตามหาพวกกรอมหรือขอมของอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 23 ตามหาเมืองสุวรรณโคมคำของขอม
ตำนานอินโดจีน : ตอน 24 ตามความเชื่อเรื่องพญานาคในแม่น้ำโขง
ตำนานอินโดจีน : ตอน 25 การกู้เมือง จากขอมดำที่ครองอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 26 ตามหาอินทปัฏ นครของกรอมหรือขอม
ตำนานอินโดจีน : ตอน 27 ราชาแห่งภูเขา ของฟูนันในอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 28 พวกกรอมหรือขอมนั้นเป็นชนเผ่าใดกันแน่
ตำนานอินโดจีน : ตอน 29 คนไทยสร้างเมืองโยนกนาคนครก่อนสุโขทัย
ตำนานอินโดจีน : ตอน 30 บทสรุป
 
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
Home About Us Hot Shot เรือสำราญ Photo Gallery Program Tour Webboard Entertain Contact Site Map ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4521
           Copyright 2005 Indochina Explorer (Thailand) Co., Ltd. Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586   E-Mail : indochinaexplorer@hotmail.com    Powered by EiEi Co., Ltd.