indochinaexplorer
Language Thailand Language English
Tel. 0-2814-9585      
0-2814-9586
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
เราเป็นบริษัทผู้นำ ธุรกิจท่องเที่ยว
ในแถบเอเชีย และอินโดจีน
Yahoo Indochinaexplorer indochina_thailand
Skype Indochinaexplorer indochina_thailand
MSN Indochinaexplorer indochinaexplorer@
hotmail.com
QQ Indochinaexplorer @indochina
Line Indochinaexplorer indochina_thailand
linkedin Indochinaexplorer indochina_thailand
Service Categories
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา เขมร
เสียมเรียบ นครวัด นครธม
ปอยเปต พนมเปญ พระตะบอง
บันทายสรี โฮจิมินห์ หมีถ่อ
ด่านช่องผักกาด พระตะบอง
ปิรามิดเกาะแกร์ บึงมาลา
นครวัด โตนเลสาป 2 วัน
โตนเลสาป นครวัด ประสาทตาพรหม
กาะกง พนมเปญ หาดสีหนุวิลล์
เจาะลึกกัมพูชา เสียมเรียบ
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์ลาว
ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง
สะบายดีหลวงพระบาง
มนต์เสน่ห์เมืองลาวใต้ ปากเซ
ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง วัดพู ปากซอง
เวียงจันทน์ วังเวียง
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
พุกาม มัณฑเลย์ ย่างกุ้ง
พระธาตุอินแขวน ย่างกุ้ง
เจดีชเวดากอง สิเรียม หงสาวดี
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ฮาลองเบย์
เว้ ดานัง ฮอยอัน
ประสาทจามหมี่เซิน เว้ โฮยอัน
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
ซาปา ฮานอย
เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์จีน
เชียงของ สิบสองปันนา
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
ซีอาน วัดเส้าหลิน
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาปซีหู
กุ้ยหลิน กว่างเจา
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ไต้หวัน ไทเป หอเจียงไชค
มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง ฮ่องกง เซินเจิ้น
นมัสการพระยูไล
อุทยานมรดกโลกจิ่วไจ้โกว
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย
เก็นติ้ง ไฮแลนด์ แอร์เอเชีย
เก็นติ้ง ปีนัง ปุตราจายา
กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝด Twin Tower
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
ช้อปปิ้งสิงคโปร์ 3 วัน เพลินคาสิโน
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน
ไนท์ซาฟารี เจ้าแม่กวนอิม ออร์ชาร์ด
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย
เที่ยวบาหลี เดนพาซาร์ 4 วัน
ทัวร์ภูเขาไฟ นมัสการเทพฮินดู
บุโรพุทโธ จาการ์ต้า บาหลี
จาร์กาต้าร์ บุโรพุทโธ บันดุง
ยอร์คจาการ์ต้า พราห์มบานัน
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  เที่ยวภายในประเทศ
ปาย แม่ฮ่องสอน ห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่ เชียงราย
ดอยแม่สลอง ดอยตุง อ่างขาง
เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ
ดำน้ำดูประการัง เกาะรัง
ทะเลตรัง อันดามัน ลังกาวี
เกาะช้าง ดำน้ำชมประการัง
ดำน้ำหาดบ้านกรูด เกาะทะลุ
วังน้ำเขียว ปากช่อง เขาใหญ่
น่าน แพร่ ดอยเสมอดาว
ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  เที่ยวต่างประเทศ
  Indochinaexplorer  สัมมนา ดูงาน เป็นหมู่คณะ
Indochinaexplorer  จัดแพ็คเกจทัวร์เฉพาะกลุ่ม
Traveller's Tool Tip
- จองที่พัก โรงแรม
- จองโรงแรม นครวัด เสียมเรียบ
- จองรถ เช่ารถตู้ รถทัวร์
- ข้อมูลท่องเที่ยวจาก ททท
- ข้อมูลท่องเที่ยวกัมพูชา
- ข้อมูลประเทศพม่า
- ท่องเที่ยวเวียดนาม
- เมืองสำคัญจีน
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
- สภาพอากาศ
 
ตำนานอินโดจีน : ตอน 8
เมืองท่าโบราณ เปิดโลกตะวันตก-ตะวันออก
        เมืองท่าโบราณของอินเดียนั้น ปรากฏชื่อที่น่าสนใจอยู่หลายเมือง เช่น เมืองกมรา (กาเวริปัฏฏินัม) เมืองโปดูเก (อริกเมฑุ) และเมืองโสปัตมัฎ ชื่อออกทางแขกจึงไม่คุ้นในการเรียกสำเนียงอย่างไทย นอกจากนี้ในชาดกและมิลินทปัญหาหยังปรากฏชื่อเมืองท่าโบราณอีกหลายเมือง เช่น เมืองภรุกัณจะ เมืองศูรปารกะ เมืองมุฉิริ เป็นเมืองอยู่ทางฝั่งทะเลตะวันตก และเมืองตามรลิปติ เมืองท่าที่อยู่ทางปากแม่น้ำคงคาแถบฝั่งทะเลตะวันออก

       สำหรับดินแดนสุวรรณภูมินั้น ตั้งแต่พุทธศวรรษที่ 8 เป็นต้นมา ได้มีการตั้งอาณาจักรขึ้นหลายแห่ง และกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรต่างๆ เหล่านั้นต่างก็รับเอาวัฒนธรรมจากชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย และตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนแถบนี้ ไปเป็นแนวทางในการปกครองและสร้างสรรค์จารีตประเพณีของบ้านเมืองตามแบบอย่างอินเดีย

       ชาวอินเดียในยุคนั้นได้นำเอาศาสนาฮินดู ศาสนาพราหมณ์ และพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในอาณาจักรต่างๆ แล้วเผยแผ่วิชาการโบราณศษสตร์ตลอดจนคัมภีร์ศาสนาต่างๆ ดังเห็นได้ว่าอาณษจักรที่ตั้งขึ้นใหม่ทั้งหลาย ได้มีการสร้างความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ ศาสนา และนำเอาจารีตประเพณี กฎหมาย อักษรศาสตร์ และวรรณคดี เป็นต้น ตามแบบอย่างอินเดียโบราณมาใช้ทั้งสิ้น สรุปแล้วอารยธรรมต่างๆที่เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนสุวรรณภูมินั้น ถูกนำมาจากต้นแบบของชาวอินเดียโบราณทั้งสิ้น โดยชาวอินเดียยุคนั้นเดินทางเข้ามาทางใต้ที่เมืองท่าตักโกลาแล้วเดินทาง ติดต่อกับเมืองต่างๆ ของอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิและอินโดจีนต่อไป

legends of indochina

       ดินแดนสุวรรณภูมินั้นเมื่อสำรวจทางโบราณคดีก็พบว่า มีโบราณวัตถุที่เป็นรูปแบบของศิลปะโรมัน อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ คือ ตะเกียงสำริดแบบโรมัน ลูกปัดแบบโรมันที่คลองท่อม เป็นต้น การที่ศิลปกรรมและโบราณวัตถุจากอิทธิพลศิลปะโรมันได้เข้ามาในชุมชนโบราณที่ อยู่ตามดินแดนสุวรรณภูมินั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้รู้ถึงร่องรอยของเส้นทางที่สินค้าแบบโรมันได้ แพร่กระจายเข้ามาในอดีตและได้มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนต่างๆในบริเวณดัวกล่าว

       กล่าวคือ อาณาจักรโรมันนั้นได้ส่งกองคาราวานสินค้าออกเดินทางข้ามทะเลทรายจากศูนย์ กลางการค้าใหญ่ เช่น เมืองปาลไมรา ในซีเรีย เมืองเปตรา ในจอร์แดน เมือ งอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สำหรับเมืองอเล็กซานเดรียนั้น เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 6-7 เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญของการเดินทางสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวัน ตก ถือว่าเป็นเมืองสำคัญของเส้นทางเดินแพรไหมจีน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์การค้าขายกับพ่อค้าอินเดียและพ่อค้าจีน

       กองคาราวานสินค้าได้พากันใช้เมืองดังกล่าวนั้น เป็นจุดสำหรับเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากประเทศตะวันตกไปยังประเทศตะวันออก และซื้อขายสินค้าจากประเทศตะวันออกกับไป

legends of indochina

       สินค้าที่ประเทศตะวันตกต้องการนั้น ได้แก่ เครื่องเทศ น้ำหอม อัญมณี (เพชร พลอย ไข่มุก) ผ้าเนื้อดี พวกอาหารแห้ง เช่น น้ำตาล ข้าว และ ฆี (น้ำมันเนย) งาช้าง ทั้งที่เป็นงาจริง และงาแกะสลัก รวมถึงเหล็กของอินเดียที่ถือว่ามีคุณภาพ นอกนั้นเป็นสัตว์ ได้แก่ เสื้อ ช้าง สิงโต ควาย เพื่อนำไปต่อสู่กับสัตว์ป่าซึ่งเป็นกีฬาที่จักรพรรดิโรมันทรงโปรด และสัตว์เลี้ยงที่นิยมในเหล่าสตรีสูงศักดิ์ของโรมัน เช่น นกแก้ว ลิง นกยูง เป็นต้น

       ส่วนสินค้าที่ชาวอินเดียต้องการมากนั้น ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ (ภายหลังมีการห้ามทองคำออกนอกอาณาจักร) ภาชนะดินเผาเนื้อดีมีผิวสีแดงขัดมันตกแต่งลวดลายประทับ เรียกว่า เครื่องปั้นชนิดอาร์รีไทน์ (ARRETINE) และภาชนะดินเผาสีดำที่ตกแต่งผิวโดยกดซี่ฟันเฟื่องให้เกิดลายหยักเป็นแถวอย่างมีระเบียบ เรียกว่า เครื่องปั้นชนิดรูเลตด์ (ROULETTED) เครื่องแก้ว เหล้าไวน์ ดีบุก ตะกั่ว ปะการัง เป็นต้น ทำให้การค้าขายระหว่างอินเดียกับอาณาจักรโรมันนั้นมีความชัดเจนมากในพุทธ ศตวรรษที่ 6 ในเมืองเฮอคูเลเนียมนั้นพบงาช้างที่สลักเป็นรูปผู้หญิงชาวอินเดียที่ส่งมา ขาย เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆที่เสื่อมสลายไป

       พุทธศตวรรษที่ 5-8 สมัยกษัตริย์ราชวงศ์ศาตวาหนะนั้น มีเมืองท่าโบราณของอินเดียหลายแห่งมีพ่อค้าโรมันเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ แล้วซื้อสินค้าแลกเปลี่ยนกัน มีชื่อเมืองท่าว่า เมืองเนวาษะ เมืองนาฟทาโตริ เมืองนาโรด้า เมืองพรหมบุรี เมืองพรหมคีรี เมืองจันทราวัลลี เมืองโกณฑปุระ เมืองอมราวดี เมืองนาคารชุนโกณฑะ และเมืองกาเวริปัฏฏินัม เป็นต้น

       ซึ่งเมืองท่าของอินเดียโบราณเหล่านี้ มีข้อสังเกตว่าบ้างชื่อนั้นได้มีการนำมาตั้งเป็นชื่อเมืองให้กับเมืองที่ อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิและแหลมอินโดจีนด้วย ยิ่งเฉพาะเมืองที่อยู่ทางแหลมมลายูแล้วชื่อออกเป็นอินเดียหลายแห่ง
«Back Next»
เล่าขานตำนานอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 1 บทนำ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 2 ชนกลุ่มน้อยในอินโดจีน (1)
ตำนานอินโดจีน : ตอน 3 ชนกลุ่มน้อยในอินโดจีน (2)
ตำนานอินโดจีน : ตอน 4 อินโดจีน มาจากอินเดียโบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 5 พุทธศาสนา เผยแผ่ในสุวรรณภูมิ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 6 ศวีวิชัย เป็นอาณาจักรที่ครองแหลมมลายู
ตำนานอินโดจีน : ตอน 7 เส้นทางการค้าของชาวอินเดียโบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 8 เมืองท่าโบราณ เปิดโลกตะวันตก-ตะวันออก
ตำนานอินโดจีน : ตอน 9 สินค้าศิลปะโรมัน เข้าเมืองตักสิลาก่อน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 10 ดินแดนสุวรรณภูมิ แห่งนี้มีแหล่งทองคำ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 11 ตักโกลา เมืองท่าค้ากระวานชายทะเล
ตำนานอินโดจีน : ตอน 12 เมืองท่าที่มีความสำคัญแต่โบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 13 เมืองปะลันตาที่อยู่แม่น้ำปะเหลียน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 14 ตามรอยนาคาในทะเลอันดามัน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 15 ร่องรอยพระพุทธบาทในอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 16 สุวรรณภูมิ-อินโดจีน มีวัฒนธรรมแขกเหมือนกัน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 17 เหตุการณ์เมืองเขมร พึ่งไทยก่อนครองเมือง
ตำนานอินโดจีน : ตอน 18 เหตุการณ์มืองญวน พึ่งไทยก่อนตั้งราชวงค์
ตำนานอินโดจีน : ตอน 19 เหตุการณ์ชนชาติพม่า เป็นใหญ่ในดินแดนมอญ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 20 เส้นทางพม่าตีไทยหวังครองอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 21 สืบหาร่องรอยมนุษย์ที่อยู่ในอิโนจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 22 ตามหาพวกกรอมหรือขอมของอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 23 ตามหาเมืองสุวรรณโคมคำของขอม
ตำนานอินโดจีน : ตอน 24 ตามความเชื่อเรื่องพญานาคในแม่น้ำโขง
ตำนานอินโดจีน : ตอน 25 การกู้เมือง จากขอมดำที่ครองอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 26 ตามหาอินทปัฏ นครของกรอมหรือขอม
ตำนานอินโดจีน : ตอน 27 ราชาแห่งภูเขา ของฟูนันในอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 28 พวกกรอมหรือขอมนั้นเป็นชนเผ่าใดกันแน่
ตำนานอินโดจีน : ตอน 29 คนไทยสร้างเมืองโยนกนาคนครก่อนสุโขทัย
ตำนานอินโดจีน : ตอน 30 บทสรุป
 
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
Home About Us Hot Shot เรือสำราญ Photo Gallery Program Tour Webboard Entertain Contact Site Map ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4521
           Copyright 2005 Indochina Explorer (Thailand) Co., Ltd. Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586   E-Mail : indochinaexplorer@hotmail.com    Powered by EiEi Co., Ltd.