indochinaexplorer
Language Thailand Language English
Tel. 0-2814-9585      
0-2814-9586
บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
เราเป็นบริษัทผู้นำ ธุรกิจท่องเที่ยว
ในแถบเอเชีย และอินโดจีน
Yahoo Indochinaexplorer indochina_thailand
Skype Indochinaexplorer indochina_thailand
MSN Indochinaexplorer indochinaexplorer@
hotmail.com
QQ Indochinaexplorer @indochina
Line Indochinaexplorer indochina_thailand
linkedin Indochinaexplorer indochina_thailand
Service Categories
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา เขมร
เสียมเรียบ นครวัด นครธม
ปอยเปต พนมเปญ พระตะบอง
บันทายสรี โฮจิมินห์ หมีถ่อ
ด่านช่องผักกาด พระตะบอง
ปิรามิดเกาะแกร์ บึงมาลา
นครวัด โตนเลสาป 2 วัน
โตนเลสาป นครวัด ประสาทตาพรหม
กาะกง พนมเปญ หาดสีหนุวิลล์
เจาะลึกกัมพูชา เสียมเรียบ
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์ลาว
ทัวร์ลาวเหนือ หลวงพระบาง
สะบายดีหลวงพระบาง
มนต์เสน่ห์เมืองลาวใต้ ปากเซ
ทัวร์ลาวใต้ คอนพะเพ็ง วัดพู ปากซอง
เวียงจันทน์ วังเวียง
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
พุกาม มัณฑเลย์ ย่างกุ้ง
พระธาตุอินแขวน ย่างกุ้ง
เจดีชเวดากอง สิเรียม หงสาวดี
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ฮาลองเบย์
เว้ ดานัง ฮอยอัน
ประสาทจามหมี่เซิน เว้ โฮยอัน
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
ซาปา ฮานอย
เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์จีน
เชียงของ สิบสองปันนา
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
ซีอาน วัดเส้าหลิน
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาปซีหู
กุ้ยหลิน กว่างเจา
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ไต้หวัน ไทเป หอเจียงไชค
มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง ฮ่องกง เซินเจิ้น
นมัสการพระยูไล
อุทยานมรดกโลกจิ่วไจ้โกว
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย
เก็นติ้ง ไฮแลนด์ แอร์เอเชีย
เก็นติ้ง ปีนัง ปุตราจายา
กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝด Twin Tower
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์
ช้อปปิ้งสิงคโปร์ 3 วัน เพลินคาสิโน
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน
ไนท์ซาฟารี เจ้าแม่กวนอิม ออร์ชาร์ด
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  แพ็คเกจทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย
เที่ยวบาหลี เดนพาซาร์ 4 วัน
ทัวร์ภูเขาไฟ นมัสการเทพฮินดู
บุโรพุทโธ จาการ์ต้า บาหลี
จาร์กาต้าร์ บุโรพุทโธ บันดุง
ยอร์คจาการ์ต้า พราห์มบานัน
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  เที่ยวภายในประเทศ
ปาย แม่ฮ่องสอน ห้วยน้ำดัง
เชียงใหม่ เชียงราย
ดอยแม่สลอง ดอยตุง อ่างขาง
เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ
ดำน้ำดูประการัง เกาะรัง
ทะเลตรัง อันดามัน ลังกาวี
เกาะช้าง ดำน้ำชมประการัง
ดำน้ำหาดบ้านกรูด เกาะทะลุ
วังน้ำเขียว ปากช่อง เขาใหญ่
น่าน แพร่ ดอยเสมอดาว
ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม
Indochinaexplorer
Indochinaexplorer  เที่ยวต่างประเทศ
  Indochinaexplorer  สัมมนา ดูงาน เป็นหมู่คณะ
Indochinaexplorer  จัดแพ็คเกจทัวร์เฉพาะกลุ่ม
Traveller's Tool Tip
- จองที่พัก โรงแรม
- จองโรงแรม นครวัด เสียมเรียบ
- จองรถ เช่ารถตู้ รถทัวร์
- ข้อมูลท่องเที่ยวจาก ททท
- ข้อมูลท่องเที่ยวกัมพูชา
- ข้อมูลประเทศพม่า
- ท่องเที่ยวเวียดนาม
- เมืองสำคัญจีน
- อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
- สภาพอากาศ
 
ตำนานอินโดจีน : ตอน 12
เมืองท่าที่มีความสำคัญแต่โบราณ
        ด้วยเหตุที่เมืองท่าสำคัญคือ เมืองตักโกลาว่าอยู่ที่เมืองตรังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญของการเกิดเมืองท่าอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปีขึ้นที่นี่ และข้อมูลดังกล่าวจะสนับสนุนถึงเส้นทางโบราณที่ให้พ่อค้าอินเดียเดินทางต่อไปตั้งเมืองในชายฝั่งทะเลตะวันออก เมืองท่าแห่งนี้ต้องมีอายุเก่ากว่าเมืองสุโขทัย ด้วยเหตุนี้วิทยาการความรู้และวัฒนธรรมจากอินเดียจึงเดินทางมาเผยแพร่ที่นี่ก่อนจึงจะเดินทางไปยังเมืองต่างๆในอินโดจีน และเป็นจุดค้าขาย แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ชายทะเล ก่อนที่จะเดินทางลงใต้ไปยังช่องแคบมะละกา คงไม่ตั้งที่ตะกั่วป่า?..ซึ่งพ้องแค่ชื่อเท่านั้น

       เมืองตรังจึงเป็นชุมชนที่น่าสนใจ ที่สามารถแบ่งความเจริญเติบโตของชุมชนเป็น ๓ ยุค กล่าวคือ

       ยุคแรก ตัวเมืองตั้งอยู่เขาปินะอยู่ระยะหนึ่ง ริมฝั่งแม่น้ำตะวันออกมีปากคลองกะปาง ฝั่งตรงข้ามคลองกะปางเป็นหมู่บ้านหูหนาน ชาวบ้านเรียก กรุงธานี ปัจจุบันเป็นสวนยางพารา บ้านหูหนานหรือกรุงธานีนี้เป็นที่ตั้งของเมืองตักโกลา (ตะโกลา) ในถ้ำเขาปินะพบพระพิมพ์ดินดิบศิลปะสกุลคุปตะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ จำนวนมาก

legends of indochina      legends of indochina
แม่น้ำพุมเรียง                                                   เมืองท่าสมัยทวาราวดี

       ยุคสองตัวเมืองย้ายมาตั้งอยู่ใกล้คลองลำลูกภูรา เรียกว่า เมืองตรังปุระหรือเมืองลำภูรา มีเขาลำภูรา ในถ้ำมีภาพเขียนสี พบเครื่องมือหินใหม่กับหม้อดินเผาสีดำ ชาวบ้านเรียนกว่าถ้ำ ตรา ถัดตัวเมืองนี้ลงมามีหมู่บ้านอู่ตะเภาหรือทุ่งทัพหรือ เป็นที่ต่อเรือของเมืองตรังคปุระ เมืองนี้มีอายุประมาณสมัยสุโขทัย

       ยุคสาม ตัวเมืองย้ายมาตั้งอยู่ใต้หมู่บ้านฮุ่ตะเภา บริเวณบ้านนาแขก เรียกว่า ตรังนาแขก มีอายุสมัยกรุงศรีอยุธยา

       สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้บันทึกการเดินทางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ไว้ว่า “..ถึงบ้านท่าจีน พวกจีนฮกเกี้ยนอยู่ค้าขาย เรือเสาใบอย่างจีนใหญ่ๆ จอดอยุ่ ๘ ลำ และมีอู่ต่อเรือชนิดนั้นที่นั่นอีก ๒แห่ง กำลังต่อเรืออยู่ ๒ อู่..”

       สำหรับเส้นทางโบราณที่เป็นข้อพิสุจน์ว่า เมืองตักโกลานั้นคือเมทองตรังแน่นอนนั้นคือเส้นทางเดินเรือจากปากแม่น้ำตรังในสมัยโบราณ (ราวต้นพุธศักราช) นั้น มีเส้นทางเดินผ่านตลอดไปถึงแม่น้ำตาปีที่อ่าวบ้านดอนได้โดยมีคลองโอ๊กกับคลองมีนเป็นลำน้ำเชื่อมดยงถึงกันได้ เป็นการแล่นเรือผ่านไปตามไครเสเชอโสเนโสส (เกาะทองหรือสุวรรณทวีป) จนไปถึงอ่าวบ้านดอน หลังจากนั้นยังสามารถแล่นเรือต่อไปได้ยังเวียดนามและจีนได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นทางอ้อมและมีโจรสลัดชุกชมเมื่อมีการคมนาคมขนถ่ายสินค้าต่อเนื่องมาทุกสมัย จึงทำให้เกิดชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น เมืองต่างจึงเกิดขึ้นตามเกาะทอง รวมถึงเมืองตักโกลา(ตะโกลา) ด้วย

       นอกจากเส้นทางเดินเรือแล้วยังมีเส้นทางบกในสมัยโบราณข้ามจากแถบตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกด้วย โดยอาศัยช้างและม้า บรรทุกสินค้าข้ามมาตามเส้นทางเดินจากฝั่งตรังผ่านช่องพับผ้าทางหนึ่ง ที่วัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงนั้นได้พบพระพิมพ์ดินดิบศิลปะคุปตะสมัยเดียวกันกับที่พบในถ้ำแถวจังหวัดตรังด้วย อีกเส้นทางหนึ่ง เดินทางจากบ้านหูหนานหรือเมืองตรังกรุงธานี ผ่านกะปางไปออกทุ่งสง ไปปากแพรก ออกร่อนพิบูลย์เข้าเสาธงทองไปศาลสมีชัย สู่เมืองตามพรลิงค์ (เมืองนครศรีธรรมราช) พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ตำบลเขาพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ คือศิลาจารึกอีกษรปัลลวะ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ ที่เขาช่องคอย เป็นหลักฐานว่า บริเวณนั้นเป็นชุมชนโบราณมากกว่า ๑,๓๐๐ ปีแล้ว

       ในบันทึกของหลวงจีนอี้จิงที่เดินทางไปศึกษาคัมภีร์ในพุทธศาสนาที่อินเดียนั้น ได้เดินทางออกจากกวางตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๑๒๑๕ ด้วยเรือสำเภาของพ่อค้าชาวเปอร์เซีย เดินทาง 20 วันถึงเมืองไชยา เรียนภาษาสันสกฤตที่ไชยา 6 เดือน แล้วเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาเมื่อศึกษาที่อินเดียนานถึง ๑๔ ปีก็เดินทางกลับมาทางลัดผ่านทางทับเที่ยง (ที่ตั้งอำเภอเมืองตรังในปัจจุบันนี้) เส้นทางกลับนี้เข้าใจว่า หลวงจีนอี้จิงเดินทางทางเรือมาขึ้นบกที่บ้านท่าจีน แล้วเดินทางบกมาเส้นทางช่องเขาพับผ้า เข้าสู่เมืองพัทลุงและสทิงพระ แล้วมุ่งตงไปเมืองไชยา

       สรุปแล้วบ้านหูหนาน (กรุงธานี) และบ้านท่าจีน ของเมืองตรังจึงเป็นท่าเรือสำคัญ เป็นทำเลเมืองโบราณที่มีอายุกว่า ๒๐๐๐ ปี ของเมืองตักโกลาหรือตะโกลา ไม่น่าจะเป็นเมืองตะกั่วป่า (อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา) อย่าที่เข้าใจกันแต่เดิม

       ปัจจุบันร่องรอยของความเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีคจะปรากฏให้เห็นได้แค่ไหนอย่างไรนั้น ยังไม่มีการสำรวจเพื่อสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว แต่ความเจริญเติบโตของเมืองตรังก็น่าจะเป็นสิ่งบอกเหตุหนึ่งที่ทำให้มีขึ้นมายังแหลมอินโดจีนที่อยู่ตอนบนได้
«Back Next»
เล่าขานตำนานอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 1 บทนำ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 2 ชนกลุ่มน้อยในอินโดจีน (1)
ตำนานอินโดจีน : ตอน 3 ชนกลุ่มน้อยในอินโดจีน (2)
ตำนานอินโดจีน : ตอน 4 อินโดจีน มาจากอินเดียโบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 5 พุทธศาสนา เผยแผ่ในสุวรรณภูมิ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 6 ศวีวิชัย เป็นอาณาจักรที่ครองแหลมมลายู
ตำนานอินโดจีน : ตอน 7 เส้นทางการค้าของชาวอินเดียโบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 8 เมืองท่าโบราณ เปิดโลกตะวันตก-ตะวันออก
ตำนานอินโดจีน : ตอน 9 สินค้าศิลปะโรมัน เข้าเมืองตักสิลาก่อน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 10 ดินแดนสุวรรณภูมิ แห่งนี้มีแหล่งทองคำ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 11 ตักโกลา เมืองท่าค้ากระวานชายทะเล
ตำนานอินโดจีน : ตอน 12 เมืองท่าที่มีความสำคัญแต่โบราณ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 13 เมืองปะลันตาที่อยู่แม่น้ำปะเหลียน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 14 ตามรอยนาคาในทะเลอันดามัน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 15 ร่องรอยพระพุทธบาทในอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 16 สุวรรณภูมิ-อินโดจีน มีวัฒนธรรมแขกเหมือนกัน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 17 เหตุการณ์เมืองเขมร พึ่งไทยก่อนครองเมือง
ตำนานอินโดจีน : ตอน 18 เหตุการณ์มืองญวน พึ่งไทยก่อนตั้งราชวงค์
ตำนานอินโดจีน : ตอน 19 เหตุการณ์ชนชาติพม่า เป็นใหญ่ในดินแดนมอญ
ตำนานอินโดจีน : ตอน 20 เส้นทางพม่าตีไทยหวังครองอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 21 สืบหาร่องรอยมนุษย์ที่อยู่ในอิโนจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 22 ตามหาพวกกรอมหรือขอมของอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 23 ตามหาเมืองสุวรรณโคมคำของขอม
ตำนานอินโดจีน : ตอน 24 ตามความเชื่อเรื่องพญานาคในแม่น้ำโขง
ตำนานอินโดจีน : ตอน 25 การกู้เมือง จากขอมดำที่ครองอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 26 ตามหาอินทปัฏ นครของกรอมหรือขอม
ตำนานอินโดจีน : ตอน 27 ราชาแห่งภูเขา ของฟูนันในอินโดจีน
ตำนานอินโดจีน : ตอน 28 พวกกรอมหรือขอมนั้นเป็นชนเผ่าใดกันแน่
ตำนานอินโดจีน : ตอน 29 คนไทยสร้างเมืองโยนกนาคนครก่อนสุโขทัย
ตำนานอินโดจีน : ตอน 30 บทสรุป
 
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
View  
Home About Us Hot Shot เรือสำราญ Photo Gallery Program Tour Webboard Entertain Contact Site Map ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/4521
           Copyright 2005 Indochina Explorer (Thailand) Co., Ltd. Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586   E-Mail : indochinaexplorer@hotmail.com    Powered by EiEi Co., Ltd.