indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศมาเลเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์มาเลเซีย หาดใหญ่ - เกาะปีนัง - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์

CODE:MY026-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: ทางรถ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ทัวร์มาเลเซีย
หาดใหญ่ - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์
เก็นติ้งไฮแลนด์
4 วัน 3 คืน
 
กำหนดเดินทาง : ทัวร์ขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป ออกได้ทุกวัน 
 
วันแรก หาดใหญ่ - เกาะปีนัง - ซิตี้ทัวร์ - Street Art ( - / เที่ยง / เย็น )
 
 07.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดา และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของมาเลเซีย ที่ด่านบูกิตคายูอีตั๊ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ซึ่งเป็นทางผ่านจากนั้นนำท่านข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลกซึ่งยาว 13.5 กม. ถึงเกาะปีนังเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน พร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแสดง
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของ ท่านเซอร์ ฟรานซิลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืนเพื่อป้องกันเมืองในสมัยอดีต นำท่านไปยัง Kek Lok Si หรือ ชื่อไทยว่า “ วัดเขาเต่า ” ซึ่งจะมีเต่ามากที่สุด เชิญท่านซื้ออาหารเลี้ยงเต่าเป็นการทำบุญทำทาน แล้วขึ้นไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และชมเจดีย์หมื่นพระ ระหว่างทางเดินจะมีสินค้าวางเรียงรายตามทางขึ้นเขาให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
 
   จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป Street Art George Town สถานที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาแวะถ่ายรูป ถ่ายทอดผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งภาพวาด และศิลปะเหล็กดัด เป็นภาพล้อเลียนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งสำคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ เช่น ภาพ Labourer to Trader หรือจากแรงงานถึงพ่อค้า บนถนน Kuala Kangsar เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานที่ขยันขันแข็งจนวันหนึ่งขยับตัวขึ้นมาเป็นพ่อค้าและนักธุรกิจ
 
 19.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นกลับสู่ที่พัก โรงแรม CITITEL PENANG หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สอง วัดไทย - วัดพม่า - กัวลาลัมเปอร์ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ ที่โรงแรม
 
 09.00 น. จากนั้นนำท่านแวะร้านOTOP ให้ท่านได้เลือกซื้อ ชม และ ชิมสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุด และชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาที่วัดพม่า “วัดธรรมิการาม เบอมิส”
จากนั้นนำคณะเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวง Kuala Lumpur Garden City of Lights ”
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย ” นำคณะชมจัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower ที่มี ความสูง 421 เมตร นำคณะถ่ายภาพคู่กับ ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก
 
   หลังจากนั้นนำท่านแวะร้านช็อกโก้แลตช้อปปิ้งฯ และนำท่านแวะถ่ายภาพรูปคู่กับรูปตึกคู่แฝด (TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่KLCC ซึ่งภายในจะมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังมากมายและมีร้านค้าขายของอีกมากเชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น กลับสู่ที่พัก โรงแรม PUDU PLAZA หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์ ( เช้า , เที่ยง ,เย็นบุฟเฟ่ )
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม ระหว่างทางหลังจากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “เมืองใหม่
( PUTRA JAYA )”
ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู่ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายใน ของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงามเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นออกเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
นำคณะสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ Genting Sky Way ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิ้ลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น
 
  เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ที่โรงแรม FIRST WORLD
 
**หมายเหตุ การขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์บนเก็นติ้ง รบกวนแยกกระเป๋าใบเล็กเพื่อความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากทางกระเช้าไม่อนุญาต ให้นำกระเป๋า ความสูง เกิน 22 นิ้ว ขึ้นบนกระเช้า**
( โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย ) ถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟริสเวิลด์ First World หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วไกด์จะเป็นผู้นำท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิ สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น ** ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค **
(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)
วันที่สี่ เก็นติ้ง - วัดเปรัค - หาดใหญ่ (เช้า ,เที่ยง , - )
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม อำลายอดเขาเก็นติ้ง เดินทางกลับหาดใหญ่ แวะนมัสการองค์พระยูไล เจ้าแม่กวนอิม และพระสังขจาย อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เชิญถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
 
 17.00 น. ถึงด่านจังโหลน แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ( ถ้ามีเวลา ) จนถึงเวลานัด นำคณะผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้ง สองประเทศ เดินทางกลับถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
 
 

อัตราค่าบริการ ขึ้นตำ 8 ท่าน เดินทางได้ ทุกวัน ยกเว้นเทศกาล
ราคา ท่านละ 6900 บาท //// พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2400 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
- รถบัสปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์คอยให้การบริการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกรายการ หรือสั่งทานเอง
- ค่าหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง  
สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย(ไม่ต้องยื่นวีซ่า) เตรียมพาสปอร์ตสำหรับการเดินทางเท่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง กรุณาจองมัดจำ 3,000 บาท ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือพร้อมส่งเอกสารการเดินทาง ประมาณ 15 วัน บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-8149587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร

กรณียกเลิกการเดินทาง
แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

พาสปอร์ต ต้องเหลืออายุการใช้อย่างน้อย 6 เดือนมิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบ กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

****หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ****      

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi